• 0
 • 1
 • 2
 • 3

IFIC CALCULATOR 100%

De overheid besliste dat de zorgmedewerkers na de hectische coronaperiode meer respect en waardering verdienden. Het resultaat was dan ook de beslissing om de zogenaamde IFIC-functieclassificatie en verloning in een éénmalige operatie onmiddellijk in te voeren en toe te passen.

Dit verloningssysteem, dat in 2016 werd goedgekeurd door alle sociale partners en de federale regering, was het resultaat van vele jaren werk. Betere lonen, hogere aanvangslonen, transparante functietoewijzing, ... kortom, een moderne classificatie en behoorlijke verloning voor deze belangrijke sector.

In 2018-19 werd een eerste stap gezet in de toepassing van deze classificatie. Jammer genoeg was er onvoldoende geld om deze operatie in één keer uit te voeren en moesten de zorgmedewerkers zich tevreden stellen met ongeveer 20% van hun verhoogde lonen.

Daar komt nu verandering in! In 2021-22 wordt het nieuwe IFIC-systeem VOLLEDIG voor de volle 100% uitgevoerd! Met deze tool kan je voor de meeste medewerkers berekenen wat de invoering van IFIC 100% precies inhoudt.

De IFIC-100%-lonen zullen ingevoerd worden in volgende sectoren:

 • Privé-ziekenhuizen (algemene en psychiatrische)
 • Thuisverpleging
 • Wijkgezondheidscentra
 • Dienst voor het bloed van het Rode Kruis
 • Woonzorgcentra
 • Revalidatiecentra
 • Revalidatieziekenhuizen
 • Initiatieven beschut wonen
 • Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)

Disclaimer: Het resultaat van deze tool kan op geen enkele manier gebruikt worden als juridisch bewijsmateriaal in een rechtsprocedure. ACV Puls is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het berekende eindresultaat.

Stap 1

Duid aan in welke sector je werkt

Datum in dienst

Anciënniteitsjaren

Had je recht op een premie bijzondere beroepstitel (BBT) of bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) vanuit je vorige tewerkstelling als verpleegkundige?

Ben je ingestapt in IFIC fase 1 in juni 2018april 2019?

 • TERUG
 • VOLGENDE
Stap 2
1 van 3 voltooid

Startbarema

Om het verschil te weten tussen het nieuwe 100% IFIC-loon en je huidig loon hebben we een aantal gegevens nodig.

Om het verschil te weten tussen het nieuwe 100% IFIC-loon en je IFIC fase 1- loon hebben we een aantal gegevens nodig. Jouw huidig IFIC fase 1-loon is samengesteld uit je startloon, verhoogd met 18,25% van het verschil tussen startloon en doelloon.

Huidig barema

Startbarema

Toelage

Toelage

Functietoeslag

Functietoeslag

Functiecomplement

Functiecomplement

Premie BBT/BBK

Contractuele arbeidstijd (in procent)

 • TERUG
 • VOLGENDE
Stap 3
2 van 3 voltooid

Doelbarema

Jouw doelbarema wordt bepaald aan de hand van de toegekende functie(s). Je functie kan bestaan uit maximaal 3 toekende functiebeschrijvingen, waarvan de procentuele verdeling gekend is.

Functie 1:

Categorie:

Procentueel aandeel van de functie

Functie 2:

Categorie:

Procentueel aandeel van de functie

Functie 3:

Categorie:

Procentueel aandeel van de functie

Opleidingsniveau

 • TERUG
 • VERSTUUR
3 van 3 voltooid

Resultaat

De overheid besliste dat na de hectische coronaperiode de zorgmedewerkers meer respect en waardering verdienden. Het resultaat was dan ook de beslissing om de zogenaamde IFIC-functieclassificatie en verloning voor 100% toe te passen in 2020-21.

Hieronder vindt u het resultaat voor uw persoonlijke situatie. De rode lijn is uw huidig loon, de groene lijn is uw nieuw loon (IFIC-loon). De verticale stippellijn toont uw loonanciënniteit. In de tabel vindt u de vergelijking per anciënniteitsjaar. Is uw huidig loon beter dan uw nieuw loon? Geen nood! U zal kunnen kiezen om dit huidige hogere loon te behouden!

 • TERUG
 • NIEUWE BEREKENING